Arbeidsmediation

 

Wanneer arbeidsmediation

Hoe we het ook noemen, motivatie, plezier of voldoening, lekker in je vel zitten, op je werk is het zowel voor de medewerker als voor de werkgever van groot belang. Mensen die met plezier naar hun werk gaan zijn gelukkiger, efficiënter en productiever.

Arbeidsmediation wordt ingezet als mensen verwikkeld zijn in een conflict op het werk. Dit kan een conflict zijn tussen twee collega’s of tussen een medewerker en leidinggevende of werkgever. Een verstoorde arbeidsrelatie resulteert vaak in verhoogd ziekteverzuim. Dit kost geld en tijd en veroorzaakt frustratie en stress.

Re-integratie/herstel arbeidsrelatie

Arbeidsmediation is veelal gericht op herstel van de arbeidsrelatie en/of de re-integratie van de (zieke) medewerker in het arbeidsproces. STA mediators begeleidt jullie om op eigen kracht constructieve afspraken te maken over de samenwerking en onderlinge communicatie. Wij houden hierbij rekening met financiële en juridische aspecten, zoals bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet verbetering poortwachter en de relatie met de Arbodienst. en.

Beëindiging arbeidsrelatie

Ook kan het zijn dat het voor alle betrokken partijen beter is om de arbeidsrelatie te beëindigen. Het conflict is dan te ver geëscaleerd om de samenwerking te herstellen. In dat geval kan STA mediators jullie begeleiden bij een zorgvuldige beëindiging en afwikkeling van het dienstverband. Hierbij spelen zowel de afspraken die jullie maken over het beëindigen van het dienstverband als juridische aspecten een rol. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijke regels over opzegging of ontbinding van het arbeidscontract, de transitie- of ontslagvergoeding, WW-rechten en een concurrentie- of relatiebeding. Wij zorgen ervoor dat jullie goed geïnformeerd zijn en weloverwogen tot een gezamenlijk besluit komen.

Bij een beëindiging van de arbeidsrelatie raden wij altijd aan ook zelf persoonlijk juridisch advies in te winnen. Als mediator zijn wij immers neutraal en kunnen wij geen persoonlijk advies geven aan de betrokkenen.

Cursus conflicthantering

Gemiddeld besteedt een leidinggevende 20% van zijn of haar tijd aan het oplossen van conflicten op de werkvloer. Met de cursus conflicthantering van STA mediators, leer je aan de hand van technieken conflicten efficiënt en snel op te lossen. Met als resultaat: een betere teamsfeer, meer focus en productiviteit, en een beter bedrijfsresultaat.

Onze werkwijze

  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Verbetering van de onderlinge communicatie waardoor wederzijds begrip ontstaat
  • Professioneel en deskundig, met oog voor alle partijen
  • Inzichtelijk maken van de eventuele juridische, financiële en fiscale gevolgen
  • Realiseren van duidelijk en duurzame afspraken die gedragen worden door alle partijen
  • In evenwicht houden van de machtsbalans tussen werkgever en werknemer
  • Cursus conflicthantering voor leidinggevenden, maar ook voor medewerkers
  • Professionele nazorg
  • Zowel Nederlands- als Engelstalig
Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.