Het ouderschapsplan

 

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan jullie scheiden en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is het opstellen van een ouderschapsplan wettelijk verplicht. In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de zorg voor de kinderen. Deze afspraken hebben natuurlijk direct invloed op het toekomstige leven van jullie kinderen. Zij kunnen niet meebeslissen, maar het is wel belangrijk dat ze zich gehoord, begrepen en gesteund voelen in hun vragen, wensen, zorgen en behoeftes.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan staan alle afspraken die jullie samen gemaakt hebben. Concreet moet er in ieder geval in vermeld worden:

  • Op welke manier de kinderen betrokken zijn bij het ouderschapsplan.
  • Hoe de zorg en opvoeding verdeeld is (zorgregeling) of hoe de omgang met de kinderen geregeld is (omgangsregeling).
  • Hoe en hoe vaak jullie elkaar op de hoogte houden van informatie over jullie kind(eren).
  • Hoe jullie samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze.
  • Hoe de kosten voor de verzorging en opvoeding betaald worden.

Verder staat het jullie vrij om andere afspraken in het ouderschapsplan te vermelden. Denk bijvoorbeeld aan vakanties en (buitenlandse) reizen, gestelde regels en opvattingen over de opvoeding.

Een ouderschapsplan opstellen of wijzigen

Behalve de deels verplichte inhoud gelden er geen specifieke regels voor het opstellen van een ouderschapsplan. Zorg er in ieder geval voor dat de gemaakte afspraken op papier staan en door jullie beiden ondertekend worden. Pas dan is het ouderschapsplan definitief geldig. Het is verstandig om in een clausule op te nemen dat jullie na een bepaalde periode kijken hoe het gaat. Lopen bepaalde dingen niet helemaal lekker of willen jullie nog dingen toevoegen? Dan is het altijd mogelijk om het gemaakte ouderschapsplan (met wederzijds goedkeuren) te wijzigen.

Het stiefouderschapsplan

De kans dat er na jullie scheiding nieuwe partners in beeld komen is natuurlijk best groot. Jullie kinderen worden dan onderdeel van een samengesteld gezin, wat een hele uitdaging kan zijn! Om problemen voor te blijven is het in zo’n geval slim om te denken aan een stiefouderschapsplan. Dit is, in tegenstelling tot het ouderschapsplan, niet verplicht. Maar het kan veel onduidelijkheid en frustraties voorkomen. In een stiefouderschapsplan leg je bijvoorbeeld vast wie de hoofdopvoeder is en blijft, hoe de taken op het gebied van de (stief)kinderen verdeeld worden, hoe je omgaat met je eigen kinderen en je stiefkinderen en hoe het contact met de andere ouders (en ex-partners) verloopt. Jullie kunnen er verder alles in vermelden wat bijdraagt aan het slagen van jullie samengestelde gezin. Want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel!

Wat kan een mediator betekenen bij het opstellen van een ouderschapsplan?

Het opstellen van een ouderschapsplan is een emotionele en moeilijke taak. Misschien verschillen jullie op essentiële punten van mening en komen jullie er simpelweg samen niet uit. In dat geval is het goed om een mediator bij het ouderschapsplan te betrekken. Een onafhankelijke derde die rekening houdt met de wensen van jullie allemaal, dus ook die van de kinderen. Duidelijke afspraken helpen jullie door deze moeilijke periode heen, zodat jullie straks allebei weer vooruit kunnen, zowel ieder alleen, maar ook samen in het belang van de kinderen.

Daarom STA mediators

Als deskundig scheidingsmediator biedt STA mediators jullie het houvast dat jullie op dit moment zo hard nodig hebben. Wij helpen jullie bij alles wat er tijdens een scheiding geregeld moet worden, waaronder het opstellen van een ouderschapsplan. Hierin onderscheiden wij onszelf door kinderen centraal te stellen. Als KIES Mediator (Kinderen In Een Scheiding) hebben wij ervoor gekozen om altijd een gratis kindgesprek te voeren. De praktijk heeft uitgewezen dat het voeren van zo’n gesprek de kinderen écht helpt om de scheiding, waar zij zelf niet schuldig aan zijn en die zij vaak zelf niet hebben gewild, te verwerken. De KIES methode is wetenschappelijk onderbouwd, onderzocht en effectief bewezen.
Jullie blijven samen ouders, jullie hele leven lang. Een regeling met betrekking tot de kinderen waar ook zij zich goed bij voelen, is daarom het streven van STA mediators.
Lees meer over waarom wij het verschil voor jullie kunnen maken.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.