Pensioen na scheiding

 

Scheiden en pensioen: hoe handel je dit goed af?

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij het regelen van een scheiding. Veel mensen vergeten dan ook afspraken te maken over het verdelen van pensioen. Om onduidelijkheden achteraf te voorkomen is toch van belang om ook hier aandacht aan te besteden.

Pensioenverevening

Wat niet iedereen weet is dat je na een scheiding in beginsel recht hebt op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen van je ex-partner. Dit geldt trouwens alleen voor het deel dat tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De standaard verdeling van pensioen is geregeld in de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiden’ en wordt ook wel ‘pensioenverevening’ genoemd. Verevening gaat uit van een gelijke verdeling: jullie hebben recht op 50% van elkaars opgebouwde ouderdomspensioen. De uitkering hiervan gaat in vanaf de pensioeningangsdatum van je ex-partner en eindigt bij overlijden. Overlijdt je ex-partner eerder dan jij? Dan heb je daarna weer recht op je volledige ouderdomspensioen.

Andere verdeling van pensioen na scheiding

Pensioenverevening is niet de enige keuze die je hebt bij scheiding. Er zijn ook andere mogelijkheden om pensioen te verdelen. Bij conversie (omzetting) doe je bijvoorbeeld volledig afstand van de helft van je ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd). Dit wordt definitief omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner en kun je dus niet meer terugvorderen, ook niet als de ander overlijdt. Andere opties zijn het uitkopen van je ex-partner voor de waarde van het pensioen waar hij/zij recht op heeft, kiezen voor een andere verdeling dan de standaard 50% of helemaal afzien van verdeling.

Welke optie jullie ook kiezen, zorg er in ieder geval voor dat deze keuze binnen twee jaar bij jullie pensioenuitvoerder bekend is. Dit doe je door het formulier ‘Mededeling van scheiding’ in te dienen. De gemaakte afspraken leg je daarnaast ook vast in het echtscheidingsconvenant.

Partnerpensioen bij scheiding

Naast het opgebouwde ouderdomspensioen kan er ook sprake zijn van partnerpensioen. Dit is een uitkering die je krijgt als je partner komt te overlijden. Het maakt hierbij niet uit of je zelf al wel of niet de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Na jullie scheiding heet dit overigens geen partnerpensioen meer, maar bijzonder partnerpensioen. Jullie hebben alleen recht op (bijzonder) partnerpensioen als dit expliciet vermeld staat in jullie pensioenregeling.

Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen bij hertrouwen?

Stel je vindt na je scheiding een nieuwe partner en gaat hertrouwen, of kiest voor een nieuw geregistreerd partnerschap. Heeft dit dan invloed op het ouderdomspensioen dat je ontvangt van of verschuldigd bent aan je ex-partner? Het antwoord hierop is nee. De afspraken die jullie gemaakt hebben blijven gelden, ook als jullie hertrouwen. Waar je wel rekening mee moet houden is dat zowel je ex-partner als je nieuwe partner recht heeft op een deel van het bijzonder partnerpensioen na jouw overlijden. Het kan gebeuren dat je nieuwe partner daardoor minder krijgt dan je ex-partner.

Hulp nodig bij het verdelen van jullie pensioen na scheiding?

Bij het maken van een beslissing over pensioenverdeling is het van belang dat jullie goed op de hoogte zijn van de consequenties van bepaalde keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale gevolgen: ontvang je pensioen van je ex-partner, dan betaal je hier achteraf inkomstenbelasting en premies over. De uitkering die je ontvangt kan er bovendien ook voor zorgen dat je in een andere belastingschijf komt en meer moet gaan betalen. Al deze dingen maken het lastig om alles te overzien en een goede keuze te maken. Deskundig financieel en fiscaal advies is in dat geval onmisbaar.

Daarom STA mediators

Met onze achtergrond als (fiscaal) jurist en financieel scheidingsadviseur, ons uitgebreide netwerk van accountants, belastingadviseurs en financieel adviseurs kunnen we jullie deskundig begeleiden bij het maken en vastleggen van alle afspraken rondom jullie scheiding, waaronder de pensioenverdeling. Wij letten erop dat de juridische kaders, financiële en fiscale gevolgen maar ook de praktische kanten van jullie verhaal worden meegenomen. Daarnaast besteden we natuurlijk ook aandacht aan het emotionele proces waar jullie doorheen gaan. Wij zorgen voor rust en duidelijkheid en nemen jullie zorgen over de toekomst weg.
Lees meer over waarom wij het verschil voor jullie kunnen maken.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.