Scheiden met een eigen bedrijf

 

Scheiden met een onderneming: waar moet je rekening mee houden?

Als je ondernemer bent, of als jullie dat beiden zijn, kan het financiële gedeelte van de scheiding veel vragen oproepen. Welke rol speelt het bedrijf bij de echtscheiding? Heeft mijn ex-partner recht op een deel van de waarde van het bedrijf? Kan de continuïteit van het bedrijf voor jezelf en je werknemers gegarandeerd worden? Dit zijn grote vragen die voor veel stress en slapeloze nachten kunnen zorgen. Je wilt absoluut voorkomen dat je onderneming, je passie, dat waar je jaren aan gebouwd hebt, zomaar in rook opgaat!

Om dit te voorkomen is het belangrijk dat jullie hier samen goede en redelijke afspraken over maken. Lukt jullie dit, door alle emoties of door gebrek aan financiële kennis, nu niet? Vertrouw dan op de steun en expertise van STA mediators als scheidingsmediator.

Factoren die van belang zijn bij scheiden met een eigen bedrijf

Er zijn een aantal factoren die bepalen wat er precies met een bedrijf gebeurt wanneer je als ondernemer gaat scheiden:

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

De eerste belangrijke vraag is op welke manier jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Bij gemeenschap van goederen is het uitgangspunt dat alle bezittingen en schulden gelijk verdeeld worden, dus ook de waarde van de onderneming. Bij een beperkte gemeenschap van goederen hangt dit af van de vraag of de onderneming er al vóór het huwelijk was. Bij huwelijkse voorwaarden geldt wat jullie in deze voorwaarden hebben vastgelegd. Veel ondernemers kiezen ervoor om hun bedrijf buiten het gemeenschappelijk bezit te houden: dit scheelt een hoop stress en onduidelijkheid bij een scheiding.

Maar let op: zijn jullie op huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden getrouwd, dan kan er een zogenaamd ‘verrekenbeding’ in de voorwaarden opgenomen zijn. Dit wil zeggen dat jullie het vermogen, de bezittingen en/of de inkomsten tijdens of na het huwelijk of het partnerschap periodiek op een bepaalde manier verrekenen. Blijkt achteraf dat er nooit tussendoor is verrekend? Dan ontstaat er alsnog een (beperkte) gemeenschap van goederen en kan het zijn dat ook de ondernemingswaarde gelijk verdeeld moet worden. Ook als er sprake is van een finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden, waarbij de onderneming niet is uitgezonderd, kan dit het geval zijn.

Rechtsvorm van de onderneming

Ook de rechtsvorm speelt een rol in de vraag hoe er met een onderneming bij scheiding wordt omgegaan.

Scheiding met een eenmanszaak
Een eenmanszaak valt in beginsel volledig onder de gemeenschap van goederen en zal, mits jullie dit niet anders hebben vastgelegd, gelijk worden verdeeld. “In beginsel’ omdat dit bij een beperkte gemeenschap anders kan zijn.

Scheiden met een vof
Een vof (vennootschap onder firma) is een onderneming met in ieder geval twee zakenpartners. Waren jullie samen onderdeel van de vof? Dan valt deze bij een scheiding in beginsel volledig onder de gemeenschap van goederen. Zijn er andere compagnons betrokken bij de vof? Dan moet er bij een echtscheiding berekend worden welk deel van de vof voor verdeling in aanmerking komt.

Echtscheiding als DGA met een bv
Een bv bestaat uit aandelen. Ben je DGA van een bv, dan vallen de aandelen in beginsel (bij gemeenschap van goederen van voor 1 januari 2018) in de gemeenschap en worden deze gelijk verdeeld. In het convenant kunnen de ex-partners ook andere afspraken maken over de toedeling. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om je ex-partner uit te kopen als hij of zij geen er behoefte aan heeft om medeaandeelhouder te worden.

Waardebepaling

De laatste cruciale factor is de waarde van je onderneming. Die bepaalt immers hoeveel er te verdelen valt. Het berekenen van deze waarde is geen eenvoudige klus en kan het best aan een expert overgelaten worden. Deze berekent de zogenaamde ‘waarde in het economisch verkeer’. Dat wil zeggen dat niet de economische waarde, maar de prijs die je voor de onderneming op een bepaald moment kunt krijgen, leidend is.

Financiële expertise is van groot belang

Zoals je ziet komt er nogal wat kijken bij de verdeling van een bedrijf bij echtscheiding. Om discussies te voorkomen is kennis van zaken essentieel. Alleen met voldoende financiële én fiscale expertise kan de verdeling van de onderneming goed geregeld worden.

Daarom STA mediators

Met onze achtergrond als (fiscaal) jurist en financieel echtscheidingsadviseur, ons uitgebreide netwerk van accountants, belastingadviseurs en financieel adviseurs, kan STA mediators ook scheidingen met onderneming neutraal en professioneel begeleiden. Wij letten erop dat de juridische kaders, financiële en fiscale gevolgen maar ook de praktische kanten van jullie verhaal worden meegenomen. Om welke ondernemersvorm het ook gaat, in alle gevallen geldt dat jullie altijd andere afspraken in het kader van de scheiding mogen maken. Belangrijk is dat jullie inzicht krijgen in waar jullie vanaf wijken, en daar zijn wij voor! Daarnaast besteden we uiteraard ook aandacht aan de emotionele kant van jullie scheiding.
Lees meer over waarom wij het verschil voor jullie kunnen maken.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.