Scheidingsmediation

 

Een goede afsluiting van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap, maar ook van andere manieren van samenwonen, is nodig om een nieuwe start te kunnen maken. Dat is moeilijk, want emotioneel en financieel staat je leven op zijn kop. Veel zekerheden worden nu onzekerheden.

Jullie hebben veel vragen over allerlei praktische, juridische en financiële afspraken die gemaakt en vastgelegd moeten worden in het echtscheidingsconvenant (afspraken over onder andere de woning, alimentatie, het pensioen, de verdeling van bezittingen en schulden, en een eventuele onderneming) en het ouderschapsplan (afspraken over de zorg van de kinderen). Overleg hierover verloopt vaak moeizaam omdat jullie beiden emotioneel zijn en elkaar verwijten maken, waardoor een open communicatie belemmerd wordt. STA mediators geeft jullie duidelijke voorlichting over het opstellen van een scheidingsconvenant en ouderschapsplan en uitleg over het te volgen traject. Dit geeft rust en duidelijkheid, waardoor stress en zorgen over de toekomst vaak al na het eerste gesprek voor een groot deel opzij kunnen worden geschoven.

Met onze juridische en financiële kennis helpen wij jullie als deskundige mediators om het scheidingsproces zo zorgvuldig en soepel mogelijk te laten verlopen. We werken gestructureerd, zodat jullie weten waar jullie aan toe zijn, en regelen de scheiding van het begin tot en met de juridische afwikkeling. Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat we oog hebben voor jullie als mens in zijn totaliteit. Daarbij staan we ook stil bij de onderlinge communicatie en is er voldoende ruimte voor de emotionele kant van de scheiding.

Bij het opstellen van het convenant en/of het ouderschapsplan zien wij erop toe dat weloverwogen keuzes worden gemaakt en goed wordt nagedacht over ieders belangen, ook over die van jullie eventuele kinderen. Daarnaast dragen wij zorg voor helderheid over jullie financiële toekomst. Het maken en vastleggen van duidelijke en duurzame afspraken voorkomt problemen in de toekomst.

Kinderen centraal
Ook voor kinderen is scheiden een emotioneel proces. Vaak blijven de gevoelens van kinderen tijdens het scheidingsproces onzichtbaar voor ouders. Kinderen zijn loyaal aan beide ouders en uiten bij een scheiding zelden hun ware gevoelens.

Tijdens een scheidingsprocedure maak je als ouders afspraken. Deze afspraken hebben ook invloed op het toekomstige leven van jullie kinderen. Zij kunnen niet mee beslissen, maar het is wel belangrijk dat ze zich gehoord, begrepen en gesteund voelen in hun vragen, wensen, zorgen en behoeftes. Als KIES Mediator (Kinderen In Een Scheiding) hebben wij ervoor gekozen om altijd een gratis kindgesprek te voeren. De praktijk heeft uitgewezen dat het voeren van zo’n gesprek de kinderen écht helpt om de scheiding, waar zij zelf niet schuldig aan zijn en die zij vaak zelf niet hebben gewild, te verwerken. De KIES methode is wetenschappelijk onderbouwd, onderzocht en effectief bewezen.

Jullie blijven samen ouders, jullie hele leven lang. Een regeling met betrekking tot de kinderen waar ook zij zich goed bij voelen, is daarom het streven van STA mediators. 

Scheiden en onderneming
Als je ondernemer bent, of als jullie dat beiden zijn, kan het financiële gedeelte van de scheiding veel vragen oproepen en is financiële expertise bij de scheiding nog belangrijker. Met onze achtergrond als (fiscaal) jurist en financieel echtscheidingsadviseur, ons uitgebreide netwerk van accountants, belastingadviseurs en financieel adviseurs, kan STA mediators ook deze mediations neutraal en professioneel begeleiden.

Andere geschillen
Mediation is ook geschikt om snel en kostenbesparend een ouderschapsplan aan te passen aan een nieuwe situatie of alimentatie te herberekenen, maar ook om vooraf te bezien of jullie wel écht wíllen scheiden.

Onze werkwijze

  • Op korte termijn een gratis kennismakingsgesprek
  • Scheiden zonder ruzie met wederzijds begrip en respect
  • Snel rust en duidelijkheid in jullie financiën
  • Goede zorg voor de emoties van jullie kinderen
  • Accuraat advies over alle aspecten die bij een scheiding geregeld moeten worden
  • Oog voor nu én oog voor later
  • Een persoonlijke, maar ook zakelijke aanpak
  • Professionele nazorg
  • Zowel Nederlands- als Engelstalig
Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.