Teamcoaching

 

Eerste hulp bij teamconflicten

Teamcoaching (ook wel teammediation genoemd) richt zich op het herstel van elke vorm van disbalans in een team. Een sterk team is in balans en wordt gekenmerkt door onderling vertrouwen en wederzijds respect. Iedereen werkt aan hetzelfde gemeenschappelijke doel en diversiteit zorgt voor creatieve resultaten. Een goed samenwerkend team bereikt veel meer dan iedereen afzonderlijk.
Als deze samenwerking te kort schiet, kunnen teamconflicten ontstaan. De oorzaak wordt meestal gezocht in een gebrek aan kwaliteit of onvoldoende competenties van individuele medewerkers. Om het team weer op een hoger niveau te tillen, werkt STA mediators volgens de systeemtheorie. Hierbij kijken we niet naar de individuele eigenschappen van de teamleden, maar naar het systeem als geheel, de onderlinge relaties en het effect daarvan op het functioneren van het gehele team.

Wat is de rol van STA mediators bij een conflict in een team?

Met systemische interventietechnieken achterhalen we als teammediator interactiepatronen die een goede samenwerking belemmeren. Door onze analyse maken wij de oorzaken van het ontwrichte systeem zichtbaar en de problemen bespreekbaar. Wij creëren een nieuwe realiteit, waardoor het team gemotiveerd wordt om de samenwerking te verbeteren en er weer synergie ontstaat.

Wanneer kies je voor teamcoaching?

Een teamcoach kan op verschillende momenten van waarde zijn:

  • Als de synergie in een team niet meer is wat het was. We kunnen deze door middel van teamcoaching of teambegeleiding herstellen.
  • Als er een conflict is ontstaan tussen twee of meerdere teamleden. Er vindt dan vaak eerst een aparte arbeidsmediation plaats met de teamleden waar het conflict tussen speelt. Vervolgens gaat het traject verder met het hele team.
  • Als er twee teams worden samengevoegd. Bijvoorbeeld bij een fusie. Het is op zo’n moment belangrijk te kijken naar onder andere de verschillende culturen, manieren van werken etc. en deze op elkaar af te stemmen.
  • Als de communicatie in een team niet lekker loopt en/of er is onduidelijkheid over de taakverdeling. Dan helpt het om goede nieuwe kaders te stellen en het team te helpen om duidelijke en werkbare afspraken te maken.

Daarom STA mediators

In onze werkwijze kijken we altijd naar het geheel: de situatie, het doel, de organisatie, de mensen en de onderlinge verhoudingen. Centraal staat dat het gemeenschappelijke doel weer helder en inspirerend is, dat het werk zo is ingericht dat het voor iedereen logisch en efficiënt is en dat de onderlinge regels rechtvaardig en transparant zijn. Het is belangrijk dat iedereen in zijn kracht staat en er weer onderling vertrouwen en respect is. Tijdens ons werk zorgen we voor rust en duidelijkheid, creëren we mogelijkheden en faciliteren we op alle vlakken.
Lees meer over waarom wij het verschil voor jullie kunnen maken.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.