Vrijwaring

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. STA mediators aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Elementen of onderdelen van deze website mogen alleen worden verveelvoudigd en/ of openbaargemaakt voor zover dit valt onder één van de wettelijke beperkingen, zoals vermeld in bijvoorbeeld de Auteurswet. Ieder ander gebruik van elementen of onderdelen van deze website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STA mediators.

Deze website bevat links naar andere websites die door derden worden bijgehouden en waarover STA mediators geen controle heeft. STA mediators is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites. (STA mediators behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen.)