Alimentatie

Wat is alimentatie?

Ook na het verbreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is het uitgangspunt dat jullie op financieel gebied voor elkaar en voor eventuele kinderen moeten blijven zorgen. Dit is in de wet vastgelegd en wordt onderhoudsplicht genoemd. Financiële verplichtingen die voortkomen uit een scheiding noemen we alimentatie. We kennen twee soorten alimentatie:

Partneralimentatie

Partneralimentatie bestaat uit een bijdrage aan het levensonderhoud van je ex-partner. Wie welk bedrag betaalt hangt af van de omstandigheden. Heb je bijvoorbeeld je baan opgezegd om voor de kinderen te zorgen? Dan heb je zelf geen inkomsten en zal je ex-partner partneralimentatie aan jou moeten betalen. Over het algemeen kun je stellen dat de ex-partner met het hoogste inkomen de verplichting heeft om partneralimentatie aan de ander te betalen. Natuurlijk kun je hier samen ook andere afspraken over maken. Het recht op partneralimentatie bestaat alleen als jullie getrouwd of geregistreerd partners waren. Woonden jullie samen? Dan geldt dit dus niet, tenzij jullie dit in jullie samenlevingscontract hebben afgesproken. Huwelijkse voorwaarden kunnen partneralimentatie niet uitsluiten.

Kinderalimentatie

Na een scheiding blijven jullie als ouders onderhoudsplichtig voor jullie kinderen. Op basis van de wet zijn ouders verplicht in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien als zij behoeftig zijn. Voor kinderen tot 21 jaar geldt die behoeftigheid niet, met als gevolg dat kinderalimentatie verplicht is tot het moment dat jullie kind(eren) 21 jaar worden. Jullie kunnen er uiteraard voor kiezen om de kinderalimentatie ook na het 21e jaar door te laten lopen, bijvoorbeeld als jullie zoon of dochter nog studeert. Kinderalimentatie moet alle kosten dekken die jullie voor jullie kinderen maken. Denk aan kleding, eten en drinken, maar ook aan sportabonnementen, kinderopvang en schoolkosten. Kinderalimentatie kan gestort worden op een speciale kinderrekening of op de rekening van de alimentatie gerechtigde ouder. Vanaf het moment dat jullie zoon of dochter 18 jaar kan de kinderalimentatie rechtstreeks op zijn of haar rekening worden gestort.

Alimentatie berekenen

Hoe bepaal je nu hoe hoog de partner- of kinderalimentatie wordt? Bij het berekenen van alimentatie is het belangrijk rekening te houden met een aantal factoren:

Bij kinderalimentatie:

  • De behoefte van het kind
  • De draagkracht van beide ouders

Bij partneralimentatie:

  • De behoefte van beide ex-partners
  • De draagkracht van beide ex-partners

Het is belangrijk dat jullie allebei goed voorgelicht worden over wat er mogelijk is. Natuurlijk kunnen wij jullie helpen bij het berekenen van kinder- en/of partneralimentatie.

Alimentatie bepalen of wijzigen met een mediator

Geldzaken regelen kan best een lastige kwestie zijn, zeker als de communicatie tussen jullie op dit moment niet optimaal verloopt. Een mediator is een onpartijdige derde die jullie niet alleen kan helpen bij het maken van een goede alimentatieberekening, maar er ook voor zorgt dat deze en andere gemaakte afspraken vast komen te liggen in het echtscheidingsconvenant en/of het ouderschapsplan. Daarbij is er natuurlijk ook aandacht voor de emoties die hierbij een rol kunnen spelen. Inzicht in elkaars emoties maakt het vervolgens makkelijker om samen tot goede afspraken te komen.

Daarom STA mediators

Ons ultieme doel is jullie op een prettige manier door jullie scheiding te loodsen, zodat jullie daarna zonder zorgen een nieuwe start kunnen maken. Het doormaken van een scheiding is emotioneel, maar er moet toch een hoop geregeld worden. Wij bieden jullie een steuntje in de rug aan en begeleiden jullie met onze kennis en deskundigheid. We helpen niet alleen bij het maken van alimentatieafspraken, maar ondersteunen jullie ook bij het opstellen en vastleggen van allerlei andere praktische, juridische en financiële afspraken (over onder andere de woning, het pensioen, de verdeling van bezittingen en schulden, en een eventuele onderneming) en het ouderschapsplan (afspraken over de zorg van de kinderen). Wij zorgen voor rust en duidelijkheid, creëren mogelijkheden en faciliteren op alle vlakken.
Lees meer over waarom wij het verschil voor jullie kunnen maken.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.