Optimale begeleiding tegen een eerlijke prijs

STA mediators hecht veel waarde aan duidelijkheid over de kosten van mediation, zodat op voorhand helder is waar jullie aan toe zijn. In beginsel worden de kosten door de deelnemende partijen gedeeld, maar er kan ook een andere verdeling worden afgesproken. Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Bij scheidingsmediations bieden wij de mogelijkheid om voor een all-in tarief te kiezen.

Tijdens het gratis kennismakingsgesprek bekijken we welke van de onderstaande tariefopties het beste past bij de situatie.

Uurtarief
Wij werken voornamelijk op basis van een uurtarief van € 150,- exclusief BTW, dat is € 181,50 inclusief BTW (prijspeil 2021). Wij streven naar een voorspoedige afwikkeling van het mediationtraject en daarmee naar een zo snel mogelijke oplossing van het conflict.

Maandelijks sturen wij een gespecificeerde rekening waarin alle uren worden verantwoord.

Rechtbankkosten bij scheiding
De kosten voor de behandeling van jullie zaak door de rechter (griffierecht) en kosten voor het indienen van jullie gemeenschappelijke verzoek aan de rechtbank vallen niet onder het all-in tarief of uurtarief. Deze worden apart in rekening gebracht.

Rechtsbijstandverzekering of gesubsidieerde bijstand
Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, kun je bij je verzekeraar informeren of mediation wordt vergoed.

Als je in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation, kun je van de overheid een tegemoetkoming krijgen. Dit hangt af van je inkomen en je vermogen. Je betaalt in dat geval zelf een eenmalige eigen bijdrage van minimaal € 56,- en maximaal € 112,- op basis van 8 uur mediation (prijspeil 2021). Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming voor mediation, moet een toevoeging van de overheid worden aangevraagd. STA mediators ondersteunt je hierbij.

Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kun je zien of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde bijstand.

Kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand, dan worden ook de eigen bijdrage en griffiekosten vergoed. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, dan kun je terecht op de website van je eigen gemeente.

Tarieven

  • Uurtarief €150,- exclusief BTW (€181,50 inclusief BTW)
  • All-in tarief mogelijk
  • Informeer naar mogelijkheden rechtsbijstandverzekering, gesubsidieerde bijstand en/of bijzondere bijstand