Teammediation

 

Een sterk team is in balans en wordt gekenmerkt door onderling vertrouwen en wederzijds respect. Iedereen werkt aan hetzelfde gemeenschappelijke doel en diversiteit zorgt voor creatieve resultaten. Een sterk team blinkt uit in een goede samenwerking en bereikt daardoor meer dan iedereen afzonderlijk.

Als deze samenwerking te kort schiet, wordt de oorzaak meestal gezocht in een gebrek aan kwaliteit of onvoldoende competenties van individuele medewerkers. Om het team weer op een hoger niveau te tillen, werkt STA mediators volgens de systeemtheorie waarbij we niet kijken naar de individuele eigenschappen van de teamleden, maar naar het systeem als geheel, de onderlinge relaties en het effect daarvan op het functioneren van het gehele team

Met systemische interventietechnieken achterhalen we interactiepatronen die een goede samenwerking belemmeren. Door onze analyse maken wij de oorzaken van het ontwrichte systeem zichtbaar en de problemen bespreekbaar. Wij creëren een nieuwe realiteit, waardoor het team gemotiveerd wordt om de samenwerking te verbeteren en er weer synergie ontstaat. In onze werkwijze kijken we altijd naar het geheel: het doel, de organisatie, de mensen en de onderlinge verhoudingen. Centraal staat dat het gemeenschappelijke doel weer helder en inspirerend is, dat het werk zo is ingericht dat het voor iedereen logisch en efficiënt is en dat de onderlinge regels rechtvaardig en transparant zijn. Het is belangrijk dat iedereen in zijn kracht staat en er weer onderling vertrouwen en respect is.

Onze werkwijze

  • Gratis kennismakingsgesprek met de werkgever / verantwoordelijke
  • We spreken met iedereen die betrokken is bij het conflict
  • We hebben oog voor onderlinge dynamiek
  • We werken met individuele sessies en teamsessies
  • Bij teams werken we ook wel met twee mediators
  • We bieden concrete handvatten om verstoorde verhoudingen in de toekomst zelf te herstellen
  • Professionele nazorg
  • Zowel Nederlands- als Engelstalig
Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.